Att gå på gymnasiet

Din studietid på en gymnasieskola är en lärorik tid med nya vänner i en ny miljö. Här är några saker som är bra att veta.

Närvaro

Att gå i gymnasieskola eller gymnasiesärskola är frivilligt. När du har fått en plats förväntas du vara där och aktivt delta i undervisningen.

Elevhälsoteamet arbetar för din hälsa

I alla skolor finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel

 • specialpedagog
 • kurator
 • skolsköterska
 • läkare
 • psykolog.

Elevhälsoteamet hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas.

När du behöver stöd

Har du svårt att nå kunskapskraven som minst ska uppnås i en kurs eller få godkänt betyg, kan du behöva särskilt stöd. Du kan få stöd på olika sätt beroende på vilket behov du har.

Försäkring

Du som går i kommunal eller fristående skola i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrad genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Försäkringen gäller dygnet runt.

Råkar du ut för en skada anmäler du eller din vårdnadshavare skadan till försäkringsbolaget. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Erik Försäkrings webbplats. Du betalar ingen självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Modersmålsundervisning

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning.

Så ansöker du om modersmålsundervisning:

 1. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola.
 2. Skolan gör en bedömning att du har rätt att delta i modersmålsundervisningen.
 3. Skolan anmäler dig.

Undervisningen sker i grupp efter ordinarie skoltid, på någon av gymnasieskolorna i centrala Stockholm.

Introduktion i svenska och till Sverige

Är du 16–19 år och nyanländ i Stockholm studerar du svenska på Språkintroduktionsprogrammet.

Du kan få stöd under första året av din studietid. Du och din coach kommer fram till vilket stöd du behöver, under skoltid och under din fritid.

Du får

 • samtal om mål och studier
 • samtal om din psykiska hälsa
 • kontakt med kultur- och idrottsföreningar
 • informationsträffar och studiebesök enskilt och i grupp.

Stödet ges på Språkintroduktionsprogrammet på följande skolor:

 • Skärholmens gymnasium
 • Spånga gymnasium
 • Globala gymnasiet 
 • S:t Eriks gymnasium.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att ta emot stöd under din studietid på Språkintroduktionsprogrammet? Kontakta din lärare eller skicka ett mejl.

E-post: nystart@edu.stockholm.se

Ansök om studier i ett minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna kan du läsa minoritetsspråket inom ämnet modersmål. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper dig om du har frågor.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad till elever som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd.

Utbildningsnämnden beslutar om du har rätt att gå i skolformen gymnasiesärskola.

Stockholms stads gymnasiesärskolor 2020/2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Studera på annan ort

Studerar du på en gymnasieskola långt hemifrån kan du ansöka om resebidrag eller inackorderingstillägg. Väljer du att studera utomlands under en tid ansöker du om ersättning.

Uppdaterad