Att gå på gymnasiet

Dina år på gymnasiet är en lärorik tid med nya vänner i en ny miljö. Här är några saker som är bra att veta.

Närvaro

Det är frivilligt att gå i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Men när du har fått en plats förväntas du vara där och delta aktivt i undervisningen.

Elevhälsa i skolan

I varje skola finns tillgång till elevhälsans yrkesgrupper. I elevhälsan kan ingå

 • specialpedagog
 • skolkurator
 • skolsköterska
 • skolläkare
 • studie- och yrkesvägledare
 • psykolog.

Elevhälsans roll är att hjälpa dig att nå undervisningens mål och att underlätta för dig att lära och utvecklas.

När du behöver stöd

Har du svårt att nå kunskapskraven i en kurs eller att få godkänt betyg kan du behöva särskilt stöd. Du kan få stöd på olika sätt beroende på vilket behov du har. Börja med att prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Lovskola

Du kan ta igen det du missat på en lovskola eller sommarskola om du är elev i en av Stockholms stads gymnasieskolor. Kontakta din mentor eller studie- och yrkesvägledare.
Om du är elev vid en fristående skola kontaktar du skolan.

Försäkring

Du som går i kommunal eller fristående skola i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrad genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Försäkringen gäller dygnet runt.

Råkar du ut för en skada anmäler du eller din vårdnadshavare skadan till försäkringsbolaget. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Erik Försäkrings webbplats. Du betalar ingen självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Undervisning på ditt modersmål

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning.

Så här ansöker du:

 1. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola.
 2. Skolan gör en bedömning att du har rätt att delta i modersmålsundervisningen.
 3. Skolan anmäler dig.

Undervisningen sker i grupp efter ordinarie skoltid på någon av gymnasieskolorna i centrala Stockholm.

Introduktion i svenska

Är du 16–19 år och nyanländ i Sverige studerar du svenska på Språkintroduktionsprogrammet. I studierna ingår en introduktion i hur det är att leva i Sverige.

Du kan få stöd under första året av din studietid. Du och din coach kommer fram till vilket stöd du behöver, under skoltid och under din fritid.

Du får

 • samtal om mål och studier
 • samtal om din psykiska hälsa
 • kontakt med kultur- och idrottsföreningar
 • informationsträffar och studiebesök enskilt och i grupp.

Stödet ges på Språkintroduktionsprogrammet på följande skolor:

 • Skärholmens gymnasium
 • Spånga gymnasium
 • Globala gymnasiet 
 • S:t Eriks gymnasium.

Anmäl ditt intresse

Vill du ha stöd under din studietid på Språkintroduktionsprogrammet? Kontakta din lärare eller skicka ett mejl.

E-post: nystart@edu.stockholm.se

Ansök om studier i ett minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna kan du läsa ditt minoritetsspråk inom ämnet modersmål. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper dig.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad för elever som har gått i grundsärskolan eller som inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada.

Skolmåltider och fysisk aktivitet

Näringsriktig mat och fysisk aktivitet under skoldagen ger dig en bra grund för ditt välmående, lärande och utveckling.

Studera på annan ort

Studerar du på en gymnasieskola långt hemifrån kan du ansöka om resebidrag eller inackorderingstillägg. Väljer du att studera utomlands under en tid kan du också ansöka om ersättning.

Uppdaterad