Att gå i gymnasieskolan

Dina år i gymnasieskolan kan vara en lärorik tid med personlig utveckling och nya vänner i en ny miljö. Här är några saker som är bra att veta.

Närvaro

Det är frivilligt att gå i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan. Men när du har fått en plats förväntas du vara där och delta aktivt i undervisningen.

Elevhälsa

Elevhälsans medicinska insats, elevhälsoteamet och ungdomsmottagningen finns för att du ska må bra genom hela din skoltid.

Skolmåltider

Gymnasieskolor behöver inte servera skolmåltider men i stadens kommunala gymnasieskolor serveras alla elever skollunch. Det ger en bra grund för ditt välmående, lärande och utveckling.

Undervisning, betyg och bedömning

I gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola finns olika program och inriktningar. Du får möjlighet att välja utbildning utifrån dina förkunskaper och intressen. Du har rätt att gå om en kurs du har fått betyget F i.

Läraren följer och bedömer kontinuerligt din kunskapsutveckling. Du får betyg efter varje kurs och om du uppfyller kraven får du en gymnasieexamen. Med din gymnasieexamen kan du söka vidare till andra utbildningar.

Om du behöver stöd i undervisningen

En del behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet och få ett godkänt betyg. Det kan finnas fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl till att du behöver särskilt stöd.

Försäkring

Du som går i kommunal eller fristående skola i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Försäkringen gäller dygnet runt.

Råkar du ut för en skada anmäler du skadan till försäkringsbolaget. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Erik Försäkrings webbplats. Du betalar ingen självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Modersmål och minoritetsspråk i gymnasieskolan

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Anpassad gymnasieskola är en skolform för elever som inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Studera på annan ort

Studerar du på en gymnasieskola långt hemifrån kan du ansöka om resebidrag eller inackorderingstillägg. Väljer du att studera utomlands under en tid kan du också ansöka om ersättning.

Har du en hörsel- eller synnedsättning har du bland annat rätt till anpassade lärmiljöer under din utbildning.

Uppdaterad