Anpassad gymnasieskola

I Stockholms stads anpassade gymnasieskolor kan du välja mellan många olika program. Vårt mål är att du under din tid i gymnasiet ska lära dig det du behöver för framtiden.

Anpassad gymnasieskola är för dig som inte når gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Varje elev har rätt att få utvecklas i skolan, utifrån sina förutsättningar och behov.

Alla program inom anpassad gymnasieskola är fyraåriga. Det finns nationella och individuella program. I Stockholms stad kan du söka till en kommunal eller en fristående skola. 

Innan du börjar i anpassad gymnasieskola

Kommunen där du är folkbokförd avgör om du har rätt till utbildning inom anpassad gymnasieskola, det vill säga beslutar om du tillhör målgruppen. För att avgöra detta behövs fyra bedömningar

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. 

Anpassad gymnasieskola

Från och med 2 juli 2023 byter skolformen namn till Anpassad gymnasieskola.

Har du ansökt och fått svar att du har rätt till korttidstillsyn (KTT) väljer du bland flera verksamheter. Du kan vara på KTT före och efter din skoldag och under lovdagar.

Uppdaterad