Frånvaro och ledighet

Går du på gymnasiet ska du delta i den utbildning som du antagits till. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka studiebidraget.

Det är närvaroplikt i gymnasieskolan. Det innebär att du ska vara närvarande på lektioner och andra aktiviteter som ingår i utbildningen. Frånvaro registreras för varje lektion. Din skola följer upp din sammanlagda frånvaro. 

Anmäl din frånvaro

Din vårdnadshavare anmäler din frånvaro om du är under 18 år. När du fyllt 18 år anmäler du själv frånvaron. Du ska anmäla din frånvaro vid varje tillfälle.

Hur mycket du är frånvarande är offentliga uppgifter. Vem som helst kan därför kontakta skolan för att få reda på uppgifter om frånvaron.

Är du borta från skolan utan att ha anmält frånvaro eller fått ledigt räknas det som ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro visas i ditt betyg.

Går du i fristående gymnasieskola kontaktar du skolan för hur du går tillväga. Går du i kommunal gymnasieskola anmäler du eller din vårdnadshavare din frånvaro i Skolplattformen.

Hög frånvaro påverkar studiebidraget

Skolorna ska, enligt lag, rapportera ogiltig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN kan stoppa utbetalningen av ditt studiebidrag om du har hög ogiltig frånvaro.

Längre frånvaro ska utredas

Rektorn ska utreda din frånvaro om du har upprepad eller längre frånvaro. Det gäller oavsett om du har giltig eller ogiltig frånvaro. Skolan ska erbjuda stöd om du behöver det.

Har du inte deltagit i utbildningen under mer än en månad i följd, utan att höra av dig till skolan, anses du ha avslutat utbildningen.

Ledighet under terminen

Som elev i gymnasieskolan kan du få ledigt för enskilda angelägenheter efter en bedömning av skolan. En enskild angelägenhet kan till exempel vara

  • begravning
  • högtider
  • vissa resor.

Kontakta din skola för information om hur du ansöker.

Uppdaterad