Frånvaro och ledighet

Du som är elev i gymnasieskolan ska delta i den utbildning som du antagits till. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka studiebidraget.

Det är närvaroplikt i gymnasieskolan. Det innebär att du ska vara närvarande på lektioner och andra aktiviteter som ingår i utbildningen. Frånvaro registreras för varje lektion. Din skola följer upp din sammanlagda frånvaro. 

Anmäl din frånvaro

Din vårdnadshavare anmäler din frånvaro om du är under 18 år. När du fyllt 18 år anmäler du själv frånvaron. Du ska anmäla din frånvaro vid varje tillfälle.

Hur mycket du är frånvarande är offentliga uppgifter. Vem som helst kan därför kontakta skolan för att få reda på uppgifter om frånvaron.

Är du borta från skolan utan att ha anmält frånvaro eller fått ledigt räknas det som ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro redovisas (visas) i betygsdokument du får under utbildningen.

Hög frånvaro påverkar studiebidraget

Skolorna ska, enligt lag, rapportera ogiltig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN kan stoppa utbetalningen av ditt studiebidrag om du har hög ogiltig frånvaro.

Längre frånvaro ska utredas

Rektorn ska skyndsamt se till att din frånvaro utreds om du har upprepad eller längre frånvaro. Det gäller oavsett om du har giltig eller ogiltig frånvaro. Skolan ska erbjuda stöd om du behöver det.

Har du inte deltagit i utbildningen under mer än en månad i följd, utan att du hört av dig till skolan, anses du ha avslutat utbildningen.

Ledighet under terminen

Som elev i gymnasieskolan kan du få ledigt för enskilda angelägenheter efter en bedömning av skolan. En enskild angelägenhet kan till exempel vara begravningar, högtider eller vissa resor.

Kontakta din skola för information om hur du ansöker.

Uppdaterad