Guide

Ansök till gymnasiet

Information och tips för dig som ska söka till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Stockholms stad är ansvarig för de kommunala skolorna. Fristående skolor har en ansvarig styrelse.

Innan du söker

Du väljer ett program och en skola du vill studera på. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig inför valet till gymnasieskola eller gymnasiesärskola. 

Ta reda på

  • vilket program och vilka kurser som passar dig 
  • vilka program som finns på en skola nära dig
  • vad som krävs för att bli behörig till ett program.

Fråga gärna så många som möjligt innan du väljer. Alla har olika erfarenhet och kunskap; föräldrar, andra vuxna och dina kompisar. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper dig också att ta reda på svaren på dina frågor.

Om du är nyanländ kan du få hjälp med din skolplacering.

Hitta gymnasieskola eller gymnasiesärskola

I Stockholms stad finns det många gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, både kommunala och fristående.

Du får information om skolornas program på flera sätt.

Du kan

  • läsa på skolans webbplats eller följa skolan i sociala medier
  • besöka Gymnasiemässan eller Gymnasiesärskolemässan
  • gå på öppet hus och prova på.

Ansök på Gymnasieantagningen

Du ansöker på Gymnasieantagningens webbplats. Där står det hur du gör för att ansöka. Där står också viktiga datum för när du

  • kan ansöka
  • kan göra ett eventuellt omval
  • får ditt besked om antagning.