Guide

Ansök till gymnasiet

Information och tips för dig som ska söka till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. En kommunal skola är öppen för alla och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Fristående skolor, eller friskolor, har en annan huvudman (ägare) än kommunen eller regionen. Det kan till exempel vara en stiftelse eller ett företag. Samtliga skolor är öppna för alla.

Innan du söker

Du väljer ett program och en skola du vill studera på. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig inför valet till gymnasieskola eller gymnasiesärskola. 

Ta reda på

 • vilket program och vilka kurser som passar dig 
 • vilka program som finns på en skola nära dig
 • vad som krävs för att bli behörig till ett program
 • om det finns hjälpmedel som just du behöver.

Fråga gärna så många som möjligt innan du väljer. Alla har olika erfarenhet och kunskap; föräldrar, andra vuxna och dina kompisar. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper dig också att ta reda på svaren på dina frågor.

Om du är obehörig till att söka till gymnasiet måste du först gå ett introduktionsprogram. Det kan till exempel bero på att du har ofullständiga betyg. Prata med din studie- och yrkesvägledare om detta.

Om du är nyanländ kan du få hjälp med din skolplacering.

Hitta gymnasieskola

I Stockholms stad finns nästan 100 gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Det finns kommunala och fristående skolor. Kommunen ansvarar för de kommunala skolorna. Fristående skolor (friskolor) drivs av en ägare. Ägaren kan till exempel vara en stiftelse eller ett företag. Samtliga skolor är öppna för alla.

Du får information om skolornas program på flera sätt.

Du kan

 • läsa på skolans webbplats eller sociala medier
 • besöka Gymnasiemässan eller Gymnasiesärskolemässan
 • gå på öppet hus
 • boka en prova-på-period på den eller de skolor du är intresserad av.

Ansök på Gymnasieantagningen

Du ansöker på Gymnasieantagningens webbplats. Där står det hur du gör för att ansöka. Där står också viktiga datum för när du

 • kan ansöka
 • kan göra ett eventuellt omval
 • får ditt besked om antagning.