Utan plats på gymnasieskolan

Är du under 20 år och saknar plats på gymnasiet? Du kan få hjälp att börja studera eller arbeta.

Behöver du vägledning?

Du som bor i Stockholms stad kan träffa studie- och yrkesvägledare och få information om olika studiemöjligheter.  Även du som nyss har flyttat till Stockholm får vägledning.

Intresserad av annat än studier?

Är du under 20 år och osäker eller inte känner dig redo för att studera? Vänd dig till Stockholms stads kommunala aktivitetsansvar, Jobbtorg Unga

Tillsammans hittar vi en lösning för dig som leder till studier, praktik, jobb eller något annat som känns meningsfullt för dig.

Kommunens aktivitetsansvar för unga under 20 år

Ny i Sverige?

Är du nyanländ och vill studera på gymnasiet? Du kan få stöd av Start Stockholm i Stockholms stad.

Uppdaterad