Synpunkter gymnasieskolan

Du som är elev eller vårdnadshavare har rätt att få information om din eller ditt barns skolgång. Och du kan självklart alltid kontakta oss om du har synpunkter om skolan.

Inom Stockholms stad är vi angelägna om att stadens gymnasieskolor har hög kvalitet. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Rutinen för att framföra synpunkter är lite olika, beroende på om ditt barn går på en kommunal eller fristående gymnasieskola.

Kommunal gymnasieskola

Kontakta skolan

Kontakta i första hand lärare eller personal på skolan när du har synpunkter. Det kan gälla sådant som händer på skolan eller i din klass.

Vill du göra en formell anmälan ska du använda din skolas webbformulär.

Kontakta utbildningsförvaltningen 

Har du frågor eller synpunkter som du inte kan eller vill prata med skolans personal om kan du skicka e-post till utbildningsförvaltningen. 

E-post: registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Fristående gymnasieskola

Kontakta skolan

Kontakta lärare eller personal på skolan när du har synpunkter. Det kan gälla sådant som händer på skolan eller i din klass.

Kontakta Skolinspektionen

Uppdaterad