Synpunkter och klagomål

Du som är elev eller vårdnadshavare har rätt att få information om sådant som rör din eller ditt barns skolgång. Du kan också göra din röst hörd på olika vis.

Inom Stockholms stad är vi angelägna om att stadens gymnasieskolor har hög kvalitet. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Rutinen för att framföra synpunkter är lite olika, beroende på om ditt barn går på en kommunal eller fristående gymnasieskola.

Kommunal gymnasieskola

1. Kontakta skolan

Kontakta i första hand lärare eller personal på skolan när du har synpunkter. Det kan gälla sådant som händer på skolan eller i din klass.

Om du vill göra en formell anmälan ska du använda ett webbformulär som finns på skolans webbplats. 

2. Kontakta utbildningsförvaltningen 

Har du frågor eller synpunkter som du inte kan eller vill ta med skolans personal kan du mejla utbildningsförvaltningen. 

E-post: registrator.utbildning@stockholm.se

Fristående gymnasieskola

1. Kontakta skolan

Kontakta i första hand lärare eller personal på skolan när du har synpunkter. Det kan gälla sådant som händer på skolan eller i din klass.

2. Kontakta Skolinspektionen

Uppdaterad