Resor till och från gymnasieskolan

I vissa fall har du rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Skolskjuts betyder i första hand terminsbiljett men det kan också vara skoltaxi.

Det som avgör om du har rätt till skolskjuts är

  • dina behov
  • vilken typ av skola du går i
  • avstånd från hemmet till skolan.

Typer av skolskjuts

Tillfälligt behov av skolskjuts

Du kan få tillfällig skolskjuts under en viss period. Det kan exempelvis vara om du råkat ut för en olycka eller genomgått en operation. Du vänder dig till stadens försäkringsbolag S:t Erik Försäkring.

Telefon: 08-508 299 26

Uppdaterad