Skolskjuts till och från din anpassade gymnasieskola

I vissa fall har du rätt till kostnadsfria resor till och från din anpassade gymnasieskola. Det betyder i första hand en terminsbiljett för kollektivtrafiken. Du kan ha rätt till skjuts med egen bil eller med skolskjutsfordon.

I anpassad gymnasieskola kan du få en terminsbiljett. Om du inte kan åka med kollektivtrafiken kan du ha rätt att

  • åka med skolskjuts
  • få ersättning för skjuts med egen bil.

Resa kollektivt med terminsbiljett

Åker du med kollektivtrafik får du gratis terminsbiljett. Det gäller oavsett hur långt det är mellan hemmet och skolan. Terminsbiljett kallas även för skolkort eller SL-kort.

Du kan få terminsbiljett från och med den termin du börjar i anpassad gymnasieskola till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Terminsbiljetten gäller på vardagar klockan 04.30–19.00.

Du får terminsbiljett av din skola

Terminsbiljetten får du av din gymnasieskola, kontakta dem om du har frågor.

Resa med skolskjuts (skoltaxi)

Du kan ha rätt att åka med skolskjuts om du inte kan resa med kollektivtrafik till och från din gymnasieskola. Skolskjutsfordon kallas av många för skoltaxi. När du åker med skolskjuts har du schemalagda resor mellan din bostad och skola. Resorna sköts av Stockholms stad.

Ansök om resa med skolskjuts

Välj blankett utifrån om du går i kommunal skola i Stockholms stad, eller om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun.

Om du går i en kommunal skola i Stockholms stad fyller du i blanketten och lämnar den till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf)

Om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun fyller du i blanketten och skickar den till Stockholms stad.

Ansökan läsåret 2023–2024 (pdf)

Ansökan läsåret 2024–2025 (pdf)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Skjuts med egen bil

Du kan ha rätt att få ersättning för skjuts till skolan med egen bil om du inte kan åka med kollektivtrafiken. När din vårdnadshavare skjutsar dig och får ersättning för det kallas det för självskjutsning.

Rapportera din självskjutsning

Om du fått beslut om självskjutsning behöver du varje månad rapportera datum för dina resor. Det gör du med blanketten Självskjutsning med egen bil.

Rapportblankett – Självskjutsning med egen bil (pdf)

För fristående skolor och kommunala skolor i annan kommun skickar du blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

För kommunala skolor i Stockholms stad skickar du blanketten till din skola.

Tillfälligt behov av skolskjuts

Du kan få tillfälliga elevresor med fordon under en viss period. Det kan exempelvis vara om du råkat ut för en olycka eller genomgått en operation.

Vid olycksfall

Om din skada beror på ett olycksfall ska du vända dig till stadens försäkringsbolag S:t Erik Försäkring.

Telefon: 010-184 77 90

Vid övriga behov av tillfälliga elevresor

I annat fall ansöker du om tillfälliga elevresor med fordon via utbildningsförvaltningen.

Uppdaterad