Elevresor till och från gymnasieskolan

I vissa fall har du rätt till kostnadsfria resor till och från gymnasieskolan. För de allra flesta betyder det en terminsbiljett om du bor långt från skolan.

Åka kollektivt med terminsbiljett

Du kan få en terminsbiljett för att åka kollektivtrafik till och från skolan, under vissa förutsättningar. Terminsbiljett kallas även för skolkort eller SL-kort.

Du kan få terminsbiljett

  • från och med den termin du börjar i gymnasieskolan
  • till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Terminsbiljetten gäller på vardagar klockan 04.30–19.00.

Ansök om terminsbiljett

Terminsbiljetten får du av din gymnasieskola, kontakta dem om du har frågor.

Förutsättningar för att få terminsbiljett

Du kan få en terminsbiljett om

  • avståndet mellan hemmet och skolan är längre än sex kilometer.
  • du bor växelvis på olika adresser och minst ett av hemmen är längre bort än sex kilometer från skolan. Är du myndig gäller din folkbokföringsadress.

Avstånden mäts med Google maps vägbeskrivning till fots.

Resa med färdtjänst

Om du inte kan resa med kollektivtrafiken och du går i gymnasieskolan kan du ansöka om resor med färdtjänst. Färdtjänsten sköts av Region Stockholm.

Tillfälligt behov av skolskjuts

Du kan få tillfälliga elevresor med fordon under en viss period. Det kan exempelvis vara om du råkat ut för en olycka eller genomgått en operation.

Vid olycksfall

Om din skada beror på ett olycksfall ska du vända dig till stadens försäkringsbolag S:t Erik Försäkring.

Telefon: 010-184 77 90

Vid övriga behov av tillfälliga elevresor

I annat fall ansöker du om tillfälliga elevresor med fordon via utbildningsförvaltningen.

Ansök om resa med skolskjuts

Välj blankett utifrån om du går i kommunal skola i Stockholms stad, eller om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun.

Om du går i en kommunal skola i Stockholms stad fyller du i blanketten och lämnar den till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf)

Om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun fyller du i blanketten och skickar den till Stockholms stad.

Ansökan läsåret 2023–2024 (pdf)

Ansökan läsåret 2024–2025 (pdf)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad