Modersmål och minoritetsspråk i gymnasieskolan

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Studiehandledning innebär att du får undervisningen förklarad på ditt modersmål, antingen inom den ordinarie undervisningen eller som en extra stödåtgärd.

Ansök om undervisning i modersmål och minoritetsspråk

Så här ansöker du om undervisning i modersmål och minoritetsspråk:

  1. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.
  2. Skolan gör en bedömning om du har rätt delta.
  3. Skolan anmäler dig barn till anordnare av modersmålsundervisning.

Rätten att läsa modersmål

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om dina rättigheter att läsa modersmål.

Minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att läsa minoritetsspråket inom ämnet modersmål. Du behöver inte använda språket i dagligt umgänge men du behöver ha goda kunskaper i minoritetsspråket. (Kravet på goda kunskaper i minoritetsspråket tas bort för den som påbörjar utbildningen från och med höstterminen 2025.)

När du ansöker om modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken har din skola, oavsett om det är en kommunal eller fristående huvudman, skyldighet att anordna sådan undervisning för dig.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper dig om du har frågor.

Uppdaterad