Studera på annan ort

Studerar du på en gymnasieskola långt hemifrån? Då kan du ansöka om resebidrag eller inackorderingstillägg.

Du kan ansöka om olika typer av bidrag. Vilket bidrag du kan få beror på om du pendlar mellan hemmet och studieorten, eller om du flyttar till orten du studerar på.

Väljer du att studera utomlands under en tid ansöker du om ersättning.

Resor till annan studieort

Studerar du utanför Stockholms län och pendlar mellan hemmet och studieorten kan du få resebidrag.

Du kan få resebidrag om du

 • är folkbokförd i Stockholms stad
 • är antagen till gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år
 • betalar dina resor själv.

Ansök om resebidrag

Du ansöker om resebidrag via en blankett.

Till ansökan bifogar du

 • personbevis
 • kvitton på utlagda belopp för resorna.

Ansök om kompletterande resebidrag (pdf)

Skicka eller mejla din ansökan till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Boende på annan studieort

Bor och studerar du på annan studieort än Stockholm kan du ansöka om inackorderingstillägg. Det är ett kommunalt bidrag. Det ersätter en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och Stockholm.

Du kan få inackorderingstillägg om du

 • är folkbokförd i Stockholms kommun
 • är antagen i en kommunal gymnasieskola eller gymnasieskola som drivs av landstinget (region)
 • har antagits till ett nationellt program i första hand eller till en riksrekryterande utbildning
 • är under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
 • har en restid med allmänna kommunikationer mellan bostaden i Stockholm (din folkbokföringsadress) och skola om minst två timmar eller om minst 40 km enkel resa .

Du får inte inackorderingstillägg om du

 • samtidigt beviljats resebidrag
 • studerar i utlandet.

Avgörande vägval

Blir du mottagen i ett program som inte finns i Stockholms län eller Håbo kommun, kan du få ett inackorderingstillägg. Detta gäller inte för IM-program.

Vissa idrottsprogram i annat län kan också ge dig möjlighet att söka inackorderingstillägg.

Ansök om inackorderingstillägg

Du ansöker om inackorderingstillägg när du påbörjat utbildningen. Du gör en ny ansökan för varje läsår.

Ansök om inackorderingstillägg (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Skicka eller mejla din ansökan till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Hur stort är inackorderingstillägget?

Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet. Aktuellt prisbasbelopp hittar du på Statistiska centralbyråns webbplats.

Är det mer än 500 km mellan din studieort och Stockholm får du ett tilläggsbelopp på 500 kronor per månad. Kortaste resväg gäller (enligt gångavstånd i Google maps).

Studera utomlands

Du har möjlighet att byta ut ett läsårs studier i Sverige mot studier i en svensk skola utomlands.

Du kan få ersättning för studier utomlands under ett läsår om

 • du är folkbokförd i Stockholms kommun under studietiden
 • du är antagen och har tackat ja till en plats i gymnasieskolan eller går på gymnasiet i Sverige
 • tim- och kursplaner stämmer mellan skolorna, så att din totala studietid i gymnasieskolan inte blir längre än tre år.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du beviljats ersättning för studier utomlands.

Bidragsbeloppet betalas ut till skolan.

Ansök om ersättning för studier utomlands

Skriv din ansökan i ett brev, ingen särskild blankett behövs. 

Bifoga följande till din ansökan:

 • personbevis
 • uppgift om nuvarande skolplacering
 • kopia på antagningsbeskedet från skolan i utlandet.

Skicka din ansökan till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad