För dig med hörsel- eller synnedsättning

Har du en hörsel- eller synnedsättning har du rätt till anpassning i lokaler och anpassning av pedagogik under din utbildning.

Du som har en hörsel- eller synnedsättning och är elev i årskurs 9 i en kommunal grundskola i Stockholms stad, har rätt till information om dina rättigheter inför att du ska söka till gymnasiet.

För att din tid på gymnasiet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att övergången från grundskola till gymnasieskola känns tydlig och trygg för dig.

Du kan få stöd med

 • information till dig och dina vårdnadshavare inför att du söker till en kommunal gymnasieskola i Stockholms stad
 • personligt möte med sakkunniga för dig och dina vårdnadshavare 
 • besök i din klass och observation av undervisningen
 • arbetsmöten med flera olika roller bland skolans personal som arbetar tillsammans med dig
 • information till rektor, studie- och yrkesvägledare och personal som har, eller ska ta emot dig, för att beskriva dina behov
 • handledning av pedagogisk personal om anpassning och utbildning. 

Går du i en fristående grund- eller gymnasieskola kontaktar du din mentor eller elevhälsan på din skola för att få stöd när du ska söka till gymnasiet. 

Ett team tillsammans med dig

Teamet från ”Hörsel- och synpedagogiska navet” bidrar med olika kompetens för att din studietid ska bli så bra som möjligt.

Vi har kontakt med andra sakkunniga som

 • grundskolans kompetensnav för hörselnedsättning i Stockholms stad
 •  undervisande lärare och specialpedagoger på Thorildsplans gymnasium och Kungsholmens västra gymnasium
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Hörselhabiliteringen för barn och ungdom
 • Syncentralen
 • Unga med synnedsättning i Stockholm
 • Unga hörselskadade i Stockholm.

Uppdaterad