Skolmåltider och fysisk aktivitet

Näringsriktig mat och fysisk aktivitet under skoldagen ger en bra grund för ditt välmående, lärande och utveckling.

Skolmåltider

Du som är elev i Stockholms stads kommunala gymnasieskolor serveras kostnadsfria skolmåltider som är näringsriktiga och välkomponerade. I kombination med rörelse under skoldagen ger det bra förutsättningar för ditt lärande. Måltiderna i skolrestaurangen stärker dina goda matvanor och är hållbara för miljön.

För de kommunala skolorna finns riktlinjer för måltiderna som serveras:

Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala skolor (pdf)

Har du önskemål om specialkost måste du ha ett intyg från läkare eller psykolog. Det går också bra att lämna in ett utdrag ur läkarjournal, där behovet av specialkost anges. Vänd dig till din skola när du vill ansöka om specialkost.

Går du i en fristående gymnasieskola? Kontakta din skola för att få reda på mer.

Rörelse och idrott

Stockholms stads kommunala skolor arbetar för att rörelseaktiviteter ska integreras i undervisningen utöver den fysiska aktivitet som idrottslektionerna ger.

Du har också möjligheter att testa och tävla i olika former av idrott, i årligen återkommande idrottsevenemang och andra satsningar på fysisk rörelse.

Fristående skolor kan också arbeta med rörelse och idrott. Kontakta din skola om du vill veta mer.

Uppdaterad