Elevhälsa i gymnasieskolan

Elevhälsans medicinska insats, skolans elevhälsoteam och ungdomsmottagningen arbetar för att du ska må bra, utvecklas och nå dina mål.

Att du ska må bra när du är i skolan är hela skolans ansvar. Elevhälsan finns för dig och ska bidra till att skolans miljöer främjar ditt lärande, utveckling och hälsa.

I varje skola finns tillgång till elevhälsans yrkesgrupper

  • specialpedagog
  • skolkurator
  • skolsköterska
  • skolläkare
  • studie- och yrkesvägledare
  • psykolog.

Elevhälsans uppdrag grundas i skollagen och hur arbetet organiseras varierar mellan skolor. Det är skolans rektor som utformar uppdraget utifrån skolans mål och behov.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats, skolsköterska och skolläkare följer din hälsoutveckling och erbjuder hälsobesök. I din journal hos elevhälsans medicinska insats finns också uppgifter om vaccinationer.

Ungdomsmottagning

Du som är under 23 år kan vända dig till någon av de ungdomsmottagningar som finns i Stockholms stad. Ungdomsmottagningarna ger råd och hjälp i frågor om psykiska måendet, relationer och sex. Det kan till exempel gälla preventivmedel, gynekologundersökning, provtagning eller samtal.

Hämta ut journaluppgifter

Är du myndig har ingen annan person rätt att ta del av din journal utan ditt tillstånd. Vill du att någon ska kunna hämta ut en kopia på din vaccinationshistorik måste du ha skrivit en fullmakt om detta.

Din journal hos elevhälsans medicinska insats finns på skolan medan du går där. Kontakta skolsköterskan på din skola om du vill ta del av den.

Har du gått ut skolan finner du din journal på utbildningsförvaltningens arkiv eller på stadsarkivet, beroende på när du är född.

Du som är född 1976 eller senare

För att lämna ut kopior av journal eller vaccinationsuppgift behöver utbildningsförvaltningens arkiv ditt namn, personnummer och adress.

Uppgifterna är sekretessbelagda men personalen på arkivet har så kallad Prorenata-behörighet och kan skriva ut journal alternativt fildela journalen till dig.

Utbildningsförvaltningens arkiv
E-post: utbf-p-arkivet@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 000, fråga efter arkivet

Du som är född före 1976

Skolhälsovårdsjournaler och vaccinationsuppgifter finns hos stadsarkivet om du är född

  • under år 1975
  • under år där sista siffran är 3 eller 8
  • under övriga år enbart om du är född datumen 5:e, 15:e eller 25:e.

Stockholms stadsarkiv
Telefon: 08-508 28 384
E-post: stadsarkivet@ssa.stockholm.se

Uppdaterad