Terminsbiljett

Du kan få en terminsbiljett för att åka kommunala färdmedel till och från skolan, under vissa förutsättningar.

Terminsbiljett kallas även för skolkort eller SL-kort.

Elev i gymnasieskola

Du kan få en terminsbiljett om

  • avståndet mellan hemmet och skolan är längre än sex kilometer.
  • du bor du växelvis på olika adresser och minst ett av hemmen är längre bort än sex kilometer från skolan, och båda hemmen är i Stockholms stad.

Avståndet mäts med Google maps vägbeskrivning till fots.

Du kan få terminsbiljett till och med den termin du fyller 20 år.

Terminsbiljetten gäller på vardagar klockan 04.30–19.00.

Elev i gymnasiesärskola

Åker du med kommunala färdmedel får du gratis terminsbiljett. Det gäller oavsett hur långt det är mellan hemmet och skolan.

Ansök om terminsbiljett

  • Kommunal skola – kontakta skolan för att ansöka om terminsbiljett.
  • Fristående skola, eller kommunal skola i en annan kommun – köp din terminsbiljett vid terminsstart. Du ansöker sedan om ersättning, via ansökningsblankett.

Uppdaterad