Terminsbiljett

Under vissa förutsättningar kan ditt barn få en terminsbiljett. Då kan barnet åka kommunala färdmedel till och från skolan.

Terminsbiljett kallas även för skolkort eller SL-kort.

Elev i gymnasieskola

Du kan få terminsbiljett om avståndet mellan hemmet och skolan är längre än sex kilometer. Bor du växelvis på olika adresser ska minst ett av hemmen ligga längre bort än sex kilometer från skolan, och båda hemmen ska ligga i Stockholms stad. Avståndet mäts med Google maps vägbeskrivning till fots.

Du kan få terminsbiljett till och med den termin du fyller 20 år.

Terminsbiljetten gäller på vardagar klockan 04.30–19.00.

Elev i gymnasiesärskola

Åker du med kommunala färdmedel får du gratis terminsbiljett. Det gäller oavsett hur långt det är mellan hemmet och skolan.

Ansök om terminsbiljett

Går du i en kommunal skola i Stockholms stad ska du kontakta skolan för att ansöka om terminsbiljett.

Går du i en fristående skola, eller i en kommunal skola i en annan kommun, köper du själv terminsbiljetten vid terminsstart. Du ansöker sedan i efterhand om eventuell ersättning, via ansökningsblankett.

Uppdaterad