Terminsbiljett

Du kan få en terminsbiljett för att åka kollektivtrafik till och från skolan, under vissa förutsättningar.

Terminsbiljett kallas även för skolkort eller SL-kort. Du kan få terminsbiljett från och med den termin du börjar i gymnasieskolan till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Terminsbiljetten gäller på vardagar klockan 04.30–19.00.

Elev i gymnasieskola

Du kan få en terminsbiljett om

  • avståndet mellan hemmet och skolan är längre än sex kilometer.
  • du bor växelvis på olika adresser och minst ett av hemmen är längre bort än sex kilometer från skolan, och båda hemmen är i Stockholms stad. Är du myndig gäller din folkbokföringsadress.

Avstånden mäts med Google maps vägbeskrivning till fots.

Terminsbiljetten får du av din gymnasieskola, kontakta dem om du har frågor.

Elev i gymnasiesärskola

Åker du med kollektivtrafik får du gratis terminsbiljett. Det gäller oavsett hur långt det är mellan hemmet och skolan.

Terminsbiljetten får du av din gymnasiesärskola, kontakta dem om du har frågor.

Uppdaterad