Resa med skolskjutsfordon

Du kan ha rätt till att resa med skolskjutsfordon om du själv inte kan resa med kollektivtrafik till och från gymnasieskolan.

Det kan bero på funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Resor med skolskjutsfordon innebär att du åker schemalagda resor mellan hem och skola. Resorna sköts av Stockholm stads upphandlade skolskjutsleverantörer.

Ansök om resa med skolskjutsfordon

För kommunal skola i Stockholms stad

Fyll i blanketten och lämna till din skola:

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf, 547 kB, nytt fönster)

För fristående skola eller kommunal skola i annan kommun

Fyll i blanketten och skicka till Stockholms stad.

Ansökan om skolskjuts – fristående skolor/kommunala skolor i annan kommun (pdf, 88 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad