Resa med skolskjuts till gymnasieskolan

Du kan ha rätt att åka med skolskjuts om du inte kan resa med kollektivtrafik till och från gymnasiesärskolan.

Anledningen kan vara en funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

När du åker med skolskjuts har du schemalagda resor mellan din bostad och skola. Resorna sköts av Stockholms stad.

Ansök om resa med skolskjuts

Kommunal skola i Stockholms stad

Fyll i blanketten och lämna till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf, 547 kB, nytt fönster)

Fristående skola eller kommunal skola i annan kommun

Fyll i blanketten och skicka till Stockholms stad.

Ansökan om skolskjuts – fristående skolor/kommunala skolor i annan kommun (pdf, 88 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad