Resa med egen bil

Du kan ha rätt till att skjutsas med bil om du inte själv kan resa med kollektivtrafik till och från gymnasieskolan.

Det kan bero på funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjutsen utförs på så sätt att vårdnadshavaren själv skjutsar dig och får ersättning för detta. Detta kallas självskjutsning.

Ansök om ersättning

För kommunal skola i Stockholms stad

Fyll i blanketten och lämna till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf, 537 kB, nytt fönster)

För fristående skola eller kommunal skola i annan kommun

Fyll i blanketten och skicka till Stockholms stad.

Ansökan om skjolskjuts – fristående skolor/kommunala skolor i annan kommun (pdf, 88 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad