Skjuts med egen bil

Du kan ha rätt att få ersättning för skjuts till skolan med egen bil om du inte kan åka med kollektivtrafiken.

Anledningen kan vara en funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

När din vårdnadshavare skjutsar dig och får ersättning för det kallas det för självskjutsning.

Ansök om ersättning

Kommunal skola i Stockholms stad

Fyll i blanketten och lämna till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Fristående skola eller kommunal skola i annan kommun

Fyll i blanketten och skicka till Stockholms stad.

Ansökan om skolskjuts – fristående skolor/kommunala skolor i annan kommun (pdf, 88 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad