Skolplattformen i gymnasieskolan

Du och dina lärare använder Skolplattformen dagligen i den kommunala gymnasieskolan. Där finns verktyg som underlättar planering och lärande.

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för samtliga skolformer i Stockholms stad. Startsidan på Skolplattformen är anpassad för dig. Dina lärare och andra på skolan, till exempel rektor, publicerar information där. 

Skolplattformens funktioner används olika på olika skolor. Din lärare beskriver vilka verktyg som ni använder gemensamt.

Startsidan innehåller

  • kalender, där du kan se ditt schema och göra egna bokningar
  • Min skola (intern webbplats för respektive skola)
  • teams
  • planering av undervisningen och bedömning av dina kunskapsresultat
  • din närvaro och frånvaro
  • kontaktuppgifter till dina lärare och skolans personal
  • kontaktuppgifter till support
  • användarstöd med supportfilmer och driftsinformation.

Support

På Skolplattformens startsida finns ett användarstöd. Där får du veta vilka förändringar och förbättringar som gjorts.

Din lärare eller mentor (handledare) beskriver ert samarbete i Skolplattformen. Det kan skilja sig åt mellan olika lärare och mellan olika skolor. Fråga alltid din lärare först, om du har problem i Skolplattformen. Som alternativ kan du kontakta supporten. Det finns en kontaktväg för elever och en för vårdnadshavare.

Guider och instruktionsfilmer

Som en hjälp finns guider och instruktionsfilmer om hur du använder Skolplattformen.

Ändra kontaktuppgifter i Mina sidor

I e-tjänsten Mina sidor ändrar du dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster, till exempel Skolplattformen.

Guide: Uppdatera kontaktuppgifter i Mina sidor (pdf, 225 kB, nytt fönster)

Uppdaterad