Nya skolplatser till höstterminen för elever på Thoren Business School i Solna

Publicerad:

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för Thorengruppen ABs gymnasieskola Thoren Business School Solna från och med den 31 juli 2023. Beslutet berör dig som idag går på Thoren Business School i Solna.

Du som är elev på skolan kommer behöva fortsätta dina studier på en annan gymnasieskola.  Din hemkommun, Stockholms stad, har ett ansvar att erbjuda dig en utbildningsplats i en annan gymnasieskola för att du ska kunna slutföra din påbörjade gymnasieutbildning. Det kommer inte vara möjligt att önska en gymnasieskola eller att byta en erbjuden plats.

Är du i behov av en gymnasieplats ska du höra av dig till Skolslussen senast den 18 augusti 2023.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare på Skolslussen.

E-post: skolslussen@edu.stockholm.se
Telefon: 08–508 34 800