Nya skolplatser till höstterminen för elever på International IT College of Sweden

Publicerad:

Uppdaterad:

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet att bedriva skola för Edinit AB från och med 30 juni 2022. Beslutet berör elever på International IT College of Sweden.

Så länge inget nytt tillstånd är beviljat av Skolinspektionen har Stockholms stad, som är din hemkommun, ansvar för att erbjuda dig en utbildningsplats för att du ska kunna slutföra din påbörjade gymnasieutbildning.

Du som är elev i årskurs 1 och 2 på International IT College of Sweden kan därför behöva fortsätta dina studier på en annan gymnasieskola.

Stockholms stad följer utvecklingen och håller kontakt med Skolinspektionen. Om ett nytt tillstånd inte beviljas kommer du att erbjudas en utbildningsplats i en annan gymnasieskola. Det kommer inte vara möjligt att önska gymnasieskola eller att byta en erbjuden plats.

Du är välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare på Skolslussen på gymnasieavdelningen med dina frågor:

E-post: skolslussen@edu.stockholm.se