Studentutspring på ESS-gymnasiet

Datum:

Tid:

Plats: Skolgården, Campus Åsö, Tjurbergsgatan 22

Välkommen att fira våra avgångselever när de springer ut från aulan mot skolgården!

Våra avgångselever i SABET21A och SABET21B springer ut efter ceremoni i skolans aula mot skolgården på campus Åsö. Dela denna högtidliga, glädjens stund med våra studenter!

Visa omtanke och respekt för varandra samt och följ de regler som gäller. Det är många av eleverna och även besökare som är känsliga för höga ljud. 

Kontakta elevernas mentorer eller hör av dig till skolledningen om du behöver mer information.

Kategorier: