Skolavslutning och studentutspring på Globala gymnasiet

Datum:

Tid:

Plats: Hornsgatan 93

På Globala gymnasiet har vi gemensam avslutning. Årets studenter springer ut klockan 13.00.

Globala gymnasiet har sommaravslutning för elever på språkintroduktion, årskurs 1 och årskurs 2 med samling i aulan klockan 09.00

Därefter träffar eleverna sina mentorer i klassrummen för att önska en trevlig sommar.

Studentutspring

Utspringet äger rum klockan 13.00.

Kategorier: