Ung man och ung kvinna i vita rockar häller en vätska från en glasbehållare till en annan.

Kungsholmens västra gymnasium

Konradsbergsgatan 1

KVG är mer än ett gymnasium. Kungsholmens västra gymnasium är en centralt belägen plats för kunskap, vetenskap och gemenskap med elever från hela Storstockholm. Personal och lärare arbetar ständigt med att utveckla samhörighet, trivsel och tolerans.

Fakta

Typ av service
Gymnasieskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
http://www.kungsholmensvastragymnasium.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om du vill delta i samhällsdebatten, samverka med forskare och arbetsliv eller lära dig driva egna idéer är KVG rätt val.

Hos oss är det frågor om vad det är att vara människa i en allt mer globaliserad värld som vägleder dig i kunskapssökandet. Våra utbildningar öppnar dörrarna till samverkan mellan arbetsliv och forskning genom möten med personer från olika verksamheter under studiebesök, gästföreläsningar eller fältstudier.

I våra fina ljusa lokaler är det lätt att trivas.

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning naturvetenskap med bioteknik

Här utvecklar du förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat. Vi lägger mycket tid på laborationer för att du ska utveckla förmågan att arbeta naturvetenskapligt. På så vis vävs teori och praktik samman.

Inom profilen bioteknik fördjupar du dig i tvärvetenskapen mellan matematik, biologi, kemi och fysik.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning beteendevetenskap

Här fokuserar du på dina egna och andra människors relationer, beteenden, tankar och känslor. Du får en förståelse för hur vi skapar samhällen, kulturer och identiteter.

Här sätter vi dig och människan i centrum och lägger mycket fokus på psykologi. Vi studerar människans förmåga att påverka och hur vi påverkas av olika samhällsförhållanden och samhällsstrukturer.

Under dina år hos oss fördjupar du dina kunskaper inom psykologi, kriminologi och ungdomskulturer.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning samhällsvetenskap med juridik

Här fokuserar du på internationell politik, samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter och globala frågor. Du fördjupar dig inom juridik och kriminologi. Du studerar lagar, regler och rättsfall inom juridik och teorier om brottslighet, dess orsaker och konsekvenser inom kriminologi. Du undersöker orsakerna till komplexa samhällsfenomen, du lär dig att kritiskt granska information, hur man skriver vetenskapliga uppsatser, och hur du för fram din åsikt.

Vård och omsorgsprogrammet

Programmet är certifierat av Vård– och omsorgscollege Stockholm. Du studerar människan ur olika synvinklar och läser bland annat psykologi, medicin, akutsjukvård, psykiatri, äldres hälsa och hälsovetenskap.

Du ges möjligheter att läsa kurser som ger dig både grundläggande och särskild behörighet för att till exempel söka till sjuksköterskeutbildningen. I utbildningen tränas ett forskningsinriktat arbetssätt

Utbildningen är profilerad mot akutsjukvård, psykiatri eller äldres hälsa och livskvalitet.

Hitta hit

Uppdaterad