Kvinnlig elev och kvinnlig lärare tuttar i en bok i rymligt klassrum

ESS-gymnasiet

Blekingegatan 55

Välkommen till ESS-gymnasiet, en skola med specialpedagogisk profil. Precis som alla andra skolor – fast på ett helt annat sätt. Undervisningen bedrivs i trygga och trivsamma lokaler på flera adresser i Stockholm.

Fakta

Typ av service
Gymnasieskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://essgymnasiet.stockholm.se/

Tillgänglighet

 • Bemannad reception Bemannad reception
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om skolan

 • På ESS-gymnasiet bygger vi ett nära samarbete mellan elever, lärare och elevhälsa.
 • Vi strävar efter att eleverna ska få en gedigen plattform att stå på för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete.
 • Vi arbetar med anpassningar i lärmiljön för att möta elevers olika behov.
 • Totalt omfattar ESS-gymnasiet åtta enheter med sammanlagt cirka 300 elever.
 • Drygt 75 personer arbetar inom verksamheten. Vi har en mycket hög personaltäthet på skolan. Samtliga våra lärare är legitimerade och många har en specialpedagogisk kompetens.
 • ESS-gymnasiet ansvarar också för att elever som är inskrivna på olika institutioner och sjukhus får undervisning särskilt anpassad efter sina behov.

Skolans program

ESS-gymnasiet erbjuder utbildningar både för dig som är behörig till ett nationellt program och till dig som ännu inte har din gymnasiebehörighet.

De utbildningar du kan läsa på ESS-gymnasiet är:

 • Individuella Alternativet – ett IMA-program för elever som inte har gymnasiebehörighet och som kan behöva ett år eller fler för att slutföra sin grundskoleutbildning.
 • Samhällsvetenskapligt program – med inriktningen beteendevetenskap.

Digitala verktyg

 • Användningen av digitala medel präglar verksamheten då både lärare och elever genomför majoriteten av sitt arbete med hjälp av datorer.
 • Klassrummen är välutrustade med interaktiva projektorer/tavlor för att tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar.
 • Vi använder oss Skolplattformen där information rörande skolan och studierna samlas.

Elevhälsa

Vi har även ett stort elevhälsoteam med studie- och yrkesvägledare, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare, som har ett nära samarbete med lärare och elever.

Utspridd över Stockholm

ESS-gymnasiet är en liten skola utspridd över ett stort geografiskt område. Den största enheten ligger i Åsö Campus på Södermalm och vi har enheter i Vällingby och i Liljeholmen.

Hitta hit

Uppdaterad