Skolans byggnad

Campus Manilla gymnasium

Manillavägen 32

I grönskan på Djurgården erbjuder Campus Manilla gymnasium en förstklassig utbildning i inspirerande och rofylld miljö. Vi tror på ett nära samarbete mellan lärare, elev och vårdnadshavare för att främja elevers utveckling.

Fakta

Typ av service
Gymnasieskola
Verksam i
Östermalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Webbplats
http://www.campusmanilla.se/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om skolan

Campus Manilla gymnasium startade 2013.

Hos oss kan du läsa

 • ekonomiprogrammet
 • naturvetenskapsprogrammet och
 • samhällsvetenskapsprogrammet

Ansökan sker via Gymnasieantagningen i Stockholms län.

I varje klass går cirka 29 elever och totalt går det cirka 250 elever på gymnasiet.

Vi ser lärarens kompetenser som den viktigaste kvalitetsfaktorn för elevers lärande och lägger stor vikt vid trivsel, trygghet och studiero.

Elevhälsa

Eleverna ges tillgång till en elevhälsa bestående av skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Vid behov ges även tillgång till skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare.

Fysisk aktivitet, mat och lokaler

 • Vi har renoverade och välutrustade lokaler.
 • På skolområdet finns egen idrottshall och tillgång till stora utomhusområden för fysisk aktivitet, såsom fotboll och tennis.
 • Vi har även förmånen att ha ett skolkök där vi kan servera mat som är lagad från grunden.

Vår utbildning

 • Skolan erbjuder utbildning med tydligt fokus på framtida studier. Undervisningen sker med väl konkreta mål för varje program.
 • På vårt gymnasium får eleverna gradvis mer eget ansvar för sina studier. Genom en tydlig struktur, samt generös tillgång till lärare förbereds eleverna inför framtiden. Syftet med denna princip är att främja elevernas egna aktiva lärande, vilket leder till ökad förståelse och bestående kunskaper.
 • Vi har varierande arbetsformer som problemlösning, debatter och studiegrupper.

Entreprenörskap

 • Entreprenörskap finns inom skolans samtliga program.
 • Alla elever läser minst en kurs inom ämnet, vilket utmanar elevens kreativitet, ledarskapsförmåga och kunskap om hur idéer blir till verklighet.
 • Eleverna får inspireras av inbjudna entreprenörer från näringslivet.

Utlandssamarbeten

Skolan har i dagsläget etablerat ett samarbete med två brittiska skolor, där eleverna kan ansöka om att göra kortare utbyten. Vi har en internationell kommitté som arbetar kontinuerligt för att öka antalet samarbetsskolor.

Mål och vision

 • På Campus Manilla gymnasium ska eleverna ges en trygg, harmonisk och inspirerande lärmiljö.
 • Alla elever ska ses och mötas som individer av motiverade och engagerade pedagoger, samt utvecklas och utmanas utifrån sina egna intressen och förutsättningar.
 • Eleverna ska förberedas för att bli aktiva medborgare i samhället, och deras gymnasieutbildning ska leda till att de antas till högre studier.

Hitta hit

Uppdaterad