Snabbtester införs i Stockholms gymnasieskolor

Publicerad:

För att snabbt bryta smittkedjor och främja närundervisning införs nu snabbtester för covid-19 i alla 26 kommunala gymnasieskolor i Stockholm.

Stockholms stads gymnasieskolor deltar i en försöksverksamhet för antigentester, också kallat snabbtester. Identifieras fall av covid-19 på en skola skickas ett provtagningsteam till skolan för att låta elever ta ett snabbtest.

– Snabbtesterna kan främja närundervisningen och hjälpa till i smittspårningen ute på skolorna. De snabbtester vi använder i samarbete med Karolinska har dessutom en hög tillförlitlighet, säger Joachim Håkansson, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Skolöverläkaren beslutar i samråd med rektorn på respektive skola om vilka elever eller elevgrupper som ska testas. Att testa sig är frivilligt.

Ökad testning ska minska smittspridning

Insatsen med snabbtester bygger på en ”testpilot” som utförts i ett samarbete mellan Stockholms stad, Karolinska Universitetslaboratoriet och Smittskydd Stockholm. Stockholms stad har valt att delta eftersom staden vill bidra till att minska smittspridningen i samhället.

Detaljerad och praktisk information har gått ut till alla berörda skolor, vårdnadshavare och elever.