Skolstart för årskurs 2 och 3 på Bromma gymnasium

Datum:

Tid:

Plats: Aulan, Nyängsvägen 152–154

Skolans elever i årskurs två och tre välkomnas till ett nytt läsår med samling i aulan.

Efter samlingen i aulan går du tillsammans med din klass och mentor till ett klassrum för att få aktuell information, schema, skåp med mera.

Tisdag 20 augusti är det mentorsdag. 

Onsdag 21 augusti blir det läsning enligt ordinarie schema.

Välkommen tillbaka!