Skolstart årskurs 1 på Bromma gymnasium

Datum:

Tid:

Plats: Aulan, Nyängsvägen 152–154

Nya elever hälsas välkomna till skolan med samling i aulan och en trevlig dag med klassen och mentorn.

Upprop

Alla elever i årskurs ett samlas i aulan klockan 09.00. Personal möter vid huvudentrén och visar dig vägen till aulan. Utanför aulan sitter listor med alla elevers namn så att du kan se vilken klass du går i. Det går inte att byta klass, program eller inriktning.

Efter samlingen i aulan går du till ett klassrum med din mentor och dina klasskamrater. Lunch serveras. Dagen slutar senast klockan 14.00.

Möte för vårdnadshavare

Möte för vårdnadshavare sker tisdag 3 september klockan 18.30. Mötet börjar i aulan och avslutas i klassrum med klassens mentorer. Den 9:e eller 12:e september kommer vårdnadshavare sedan kallas till introduktionssamtal med elev och mentor.