Orienteringsmöten för nya elever i Diploma Programme 1 (DP1) på ISSR

Datum:

Tid:

Plats: ISSR, Bohusgatan 24–26

Information om Diploma Programme (DP) och ISSR för nya elever i Diploma Programme 1 (DP1).

09.00–11.30 Upprop och registrering av nya elever i Diploma Programme 1 (DP1) i aulan. Introduktion till Diploma Programme (DP) och International School of the Stockholm Region (ISSR) med mentorer. Skollunch serveras.

12.00–12.45 Möte för såväl nya som återvändande elever i Diploma Programme 1 (DP1) i aulan. 

12.45–13.30 Frågestund, scheman och skåpnummer.