Skolans byggnad

Stockholm Science & Innovation School

Borgarfjordsgatan 6C

Visa på karta

Stockholm Science & Innovation School (SSIS) är en gymnasieskola i ett av världens ledande IT-områden, Kista Science Park. Vi bedriver utbildning baserad på Teknikprogrammet med inriktningarna Informations- och medieteknik, och Teknikvetenskap.

Fakta

Typ av service
Gymnasieskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://stockholmscienceandinnovationschool.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om skolan

Stockholm Science & Innovation School (SSIS) är en av Stockholms stads främsta skolor inom IT-pedagogik och vidareutvecklar samarbeten mellan skola, näringsliv och universitet.

Våra partners ger oss möjlighet till en mängd olika studiebesök, föreläsningar, workshops och projekt med insyn i den otroliga bredd av yrken som finns inom teknik- och IT-branschen.

Utbildningarna är utformade i samråd med våra partner för att förse dig med de kompetenser som behövs för ett studie- och yrkesliv inom en global och föränderlig bransch.

SSIS vänder sig till dig som är intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor och natur.

Dessutom syftar programmet även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier samt till att utveckla insikter i företagandets villkor.

Globala samarbetspartners

Vi är en unik skola som sätter en standard för samverkan med företag, akademi och forskning. SSIS erbjuder dig som är motiverad och har hög ambition en banbrytande gymnasieskola som bedrivs i nära samarbete med globala aktörer.

Tillsammans med företagen har vi fokus på entreprenörskap, ledarskap, programmering, kommunikation och inspiration.

SSIS riktar sig till dig som vill studera i en nyskapad kreativ miljö med innovativa lösningar, där samverkan med arbetsliv och högskola bidrar till att göra dig konkurrenskraftig i ett framtida globalt studie- och arbetsliv.

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på människors möte med tekniken i teknisk utveckling, användning och kommunikation. Teknikutveckling sker i arbetsformer som kännetecknas av kreativitet och samverkan.

Utbildningen är därför inriktad mot sådana arbetsformer som förekommer i tekniskt arbete och företagande. I utbildningen diskuteras tekniska lösningars konsekvenser utifrån bland annat miljö- och genusaspekter.

Förmågan att se samband mellan teori och tekniska lösningar utvecklas också i utbildningen genom det experimentella arbetet. I detta utvecklas förmågan att planera och genomföra experiment och fältstudier, göra iakttagelser på ett objektivt och systematiskt sätt samt att tolka och redovisa resultat.

Hitta hit

Uppdaterad