Skolgård

Skärholmens gymnasium

Bredholmstorget 4

Visa på karta

Skärholmens gymnasium erbjuder gymnasieprogrammet Språkintroduktion. Språkintroduktion ger invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige utbildning i svenska språket.

Fakta

Typ av service
Gymnasieskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://skarholmensgymnasium.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om skolan

På Skärholmens gymnasium bygger vi vår verksamhet på tron om att lärande och utveckling sker i trygga miljöer och i goda relationer. Att känna trygghet är en grundförutsättning för att våga kliva utanför det redan kända och lära nytt, det gäller alla - både unga och gamla.

Goda relationer skapar trygghet och för oss är det ett vuxenansvar att möta varje elev med en positiv förväntan, men också att ge elever många möjligheter att utveckla sina egna förmågor att möta andra människor.

Språket är nyckeln till all kommunikation och hos oss läggs mycket fokus på språkutvecklande arbete.

Vår målsättning är att eleverna ska lyckas bra med sina studier hos oss, att de ska känna sig välkomna och att de ska få verktyg för att skapa sig en bra framtid i Sverige.

Elevhälsoarbete

Vi arbetar med språkintroduktion för nyanlända ungdomar från många olika hörn av världen. Många ungdomar har svåra upplevelser med sig i bagaget. Det är därför vi på skolan har ett väl utvecklat elevhälsoarbete där det främjande och förebyggande arbetet får ta plats.

Vi vet också att när man lär sig mår man bra. Vi gör vårt yttersta för att våra elever ska känna trygghet i en livssituation där mycket är nytt och främmande.

Om språkintroduktion

Språkintroduktion ges under maximalt tre läsår. Utöver svenska som andraspråk studerar eleverna matematik, engelska, historia, idrott med mera.

Det finns möjlighet att få betyg i 12 ämnen, beroende på studiebakgrund och elevens planer för fortsatta studier.

Vi erbjuder studiehandledning och en stor del av skolans personal är flerspråkig.

Hitta hit

Uppdaterad