Ungdomar på väg till skolan

Magelungens gymnasieskola Danvikstull

Hästholmsvägen 28, Nacka

Magelungens Gymnasium Danvikstull är en specialpedagogisk enhet som välkomnar elever i behov av tydlig struktur, studiero och pedagogisk coachning.

Fakta

Typ av service
Gymnasieskola
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://magelungen.com/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om skolan

Skolans ambition är att skapa goda förutsättningar för elever som inte finner sin plats inom den ordinarie skolan och som är i behov av någon form av specialpedagogiskt stöd och en sammanhållen miljö med små grupper.

Det övergripande syftet med vår specialpedagogiskt inriktade enhet är att ge våra elever en gedigen kunskapsgrund och därefter lotsa dem vidare till:

 • Studier
 • Arbete
 • Eller annan meningsfull sysselsättning

Programmet Barn och fritid

Vårt nationella program Barn och fritid erbjuds till elever med behörighet att söka ett nationellt yrkesprogram som kan ge möjlighet:

 • Att söka till högskolan.
 • Eller gå direkt ut i arbetslivet.

Målet för elever på det nationella yrkesprogrammet är att uppnå gymnasieexamen. Vi vill att eleverna under sin gymnasietid förutom att nå kunskapsmålen i studieplanen även utvecklas som människor och finner sin väg in i vuxenlivet. Detta sker genom att utforska sig själva i relation till gruppen och samhället de ska leva i.

Praktik/arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs som delmoment inom utbildningen och kopplas då till gymnasieskolans programgemensamma karaktärsämnen.

Programmen Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion

Våra introduktionsprogram Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion mot barn och fritid har som yttersta syfte att:

 • Eleverna då det är möjligt läser in grundskoleämnen så att behörighet till yrkesprogram uppnås.
 • Eller ger eleven möjlighet att gå på folkhögskola eller annan vuxenutbildning.

Introduktionsprogrammen, i synnerhet yrkesintroduktionen, kan också ha som syfte att underlätta för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden eller annan meningsfull sysselsättning.

Precis som på yrkesprogrammet kan elever inom det individuella alternativet få möjlighet att praktisera på olika arbetsplatser.

Elevhälsa

Skolans elevhälsa har en viktig roll för att ge förutsättningar för ett effektivt och tryggt lärande. Kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog och ledning är en naturlig del i det dagliga arbetet och arbetar nära pedagogerna.

Studiebesök

Varmt välkommen på studiebesök. Du hittar våra kontaktuppgifter högre upp på sidan. Hör av dig så bokar vi in ett besök.

Hitta hit

Uppdaterad