Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad för elever som har gått i grundsärskolan eller som inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada.

Gymnasiesärskolans alla program är 4-åriga. Det finns både kommunala och fristående skolor som har nationella och individuella gymnasiesärskoleprogram.

Stockholms stads gymnasiesärskolor 2021-2022 (pdf, 13 MB, nytt fönster)

Skolverket har gett ut en broschyr om gymnasiesärskolan där du kan få mer information, bland annat om de olika programmen, bedömning och betyg.

Innan du börjar i gymnasiesärskolan

Utbildningsnämnden beslutar om du har rätt att gå i gymnasiesärskola. För att avgöra detta behövs fyra bedömningar

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning

Om du varit mottagen i grundsärskolan vet skolan vilka bedömningar som behöver tillföras utredningen. Nya bedömningar görs med din vårdnadshavares godkännande om du inte är myndig.

Uppdaterad