Gymnasiesärskola

I Stockholms stads gymnasiesärskolor kan du välja mellan många olika program. Vårt mål är att du under din tid i gymnasiesärskolan ska lära dig det du behöver för framtiden.

Gymnasiesärskolan är anpassad för dig som inte når gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Varje elev har rätt att få utvecklas i skolan, utifrån sina förutsättningar och behov.

Gymnasiesärskolans alla program är fyraåriga. Det finns nationella och individuella gymnasiesärskoleprogram. I Stockholms stad kan du söka till en kommunal eller fristående skola. 

Stockholms stads gymnasiesärskolor 2022–2023 (pdf, 8 MB, nytt fönster)

Skolverket har gett ut en broschyr om gymnasiesärskolan där du kan få mer information, bland annat om de olika programmen, bedömning och betyg.

Har du ansökt och fått svar att du har rätt till korttidstillsyn (KTT) väljer du bland flera verksamheter. Du kan vara på KTT före och efter din skoldag och under lovdagar.

Innan du börjar i gymnasiesärskolan

Kommunen där du är folkbokförd avgör om du har rätt till utbildning inom gymnasiesärskolan, det vill säga beslutar om du tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. För att avgöra detta behövs fyra bedömningar

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. 

Uppdaterad