Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform som är anpassad för elever som har gått i grundsärskolan eller som inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada.

Gymnasiesärskolans alla program är 4-åriga. Det finns både kommunala och fristående skolor som har nationella och individuella gymnasiesärskoleprogram.

Stockholms stads gymnasiesärskolor 2020/2021 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Skolverket har gett ut en broschyr om gymnasiesärskolan där du kan få mer information, bland annat om de olika programmen, bedömning och betyg.

Innan ditt barn börjar i gymnasiesärskolan

Utbildningsnämnden beslutar om du har rätt att gå i gymnasiesärskola. För att avgöra detta behövs fyra bedömningar

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning

Om eleven varit mottagen i grundsärskolan vet skolan vilka bedömningar som behöver tillföras utredningen. Nya bedömningar görs med vårdnadshavares godkännande om eleven inte är myndig.

Uppdaterad