Coronaviruset: Undervisning på distans

Undervisningen sker delvis på distans under våren 2021. Huvudmannen ansvarar för planering av förebyggande åtgärder för att bidra till minskad smittspridning av covid-19. Kontakta därför alltid din skola för att få veta vad som gäller där.

Gradvis återgång till närundervisning

Beroende på det lokala smittläget i regionen rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan gradvis går över till mer undervisning i skolans lokaler. Smittskyddsläkaren bedömer att gymnasieskolorna i region Stockholm kan följa rekommendationen.
Din skolas rektor bedömer i vilken grad närundervisning respektive fjärr- och distansundervisning ska användas på skolan.  

Munskydd inte obligatoriskt i gymnasieskolan

 I gymnasieskolan rekommenderas munskydd för vuxna endast i specifika situationer om de inte kan hålla avstånd under en längre tid. Användning av munskydd för alla rekommenderas inte i skolmiljön.

När ska du stanna hemma?

Du ska vara hemma om du är sjuk. Du bör också vara hemma om någon i ditt hushåll har symtom som kan vara covid-19 enligt Region Stockholms regionala rekommendationer. Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta.

Vid konstaterad covid-19

Alla i ditt hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Undervisning på distans

Undervisning på distans kan ske på två sätt: fjärrundervisning och distansundervisning. På Skolverkets webbplats kan du läsa om vad som är skillnaden.

Anpassning utifrån lokala förutsättningar

Undervisningen i kommunala gymnasieskolor är anpassad för varje skolas förutsättningar bland annat med hänsyn till storleken på lokaler, elevgrupper och elevernas behov.

Gymnasiesärskolan har undervisning i skolans lokaler. Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Går du i en fristående gymnasieskola hör du med din gymnasieskola om vad som gäller där.

Informationen om undervisning på distans finns även på några andra språk.

Uppdaterad