Coronaviruset: Undervisning på distans

All undervisning på Stockholms stads gymnasieskolor sker på helt eller delvis på distans 25 januari–1 april. Stockholms stad följer utvecklingen om coronaviruset.

Gradvis återgång till undervisning på plats för gymnasieelever

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor gradvis går över till mer undervisning på plats i skolans lokaler 25 januari–1 april 2021, beroende på hur det lokala smittläget ser ut i de olika regionerna. Smittskyddsläkaren bedömer att gymnasieskolorna i region Stockholm kan följa den justerade rekommendationen.

 • De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms stad kan gradvis gå över till delvis fjärr- och distansundervisning och delvis närundervisning.
 • Om du går på fristående gymnasieskola får du besked från skolan om vad som gäller där.

Rektor och gymnasiechef bedömer

Din skolas rektor bedömer tillsammans med sin närmaste gymnasiechef i Stockholms stad i vilken grad närundervisning respektive fjärr- och distansundervisning ska användas på skolan.

Din skola informerar dig vad som gäller

Du får som vanligt information från din skola om vad som gäller. Fram tills besked ges fortsätter undervisningen på distans som tidigare.

Undervisning på distans

Undervisning på distans kan ske på två sätt: fjärrundervisning och distansundervisning. På Skolverkets webbplats kan du läsa om vad som är skillnaden.

Kommunala gymnasieskolor

Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Det innebär att undervisningen mestadels sker genom fjärr- och distansundervisning och att det finns möjlighet för viss undervisning i gymnasieskolornas lokaler.

Stadens gymnasieskolor har redan idag ett digitalt arbetssätt och är förberedda för att kunna genomföra undervisning på distans.

Undantag

 • Elever på introduktionsprogram får ha undervisning i skolans lokaler.
 • Undervisning kommer också att ske i skolans lokaler för elevgrupper i behov av särskilt stöd och vid praktiska moment som inte kan skjutas upp.
 • Även examinationer som inte går att genomföra på distans kommer att ske i skolans lokaler.

Fristående gymnasieskolor

Flera fristående gymnasieskolor har precis som de kommunala beslutat att utbildning ska ske på distans. Hör med din gymnasieskola om vad som gäller just där.

Kommunala gymnasiesärskolor

Gymnasiesärskolan har undervisning i skolans lokaler.

Fristående gymnasiesärskolor

Kontakta din gymnasiesärskola om vad som gäller.

Andra språk

Coronavirus: Remote learning

All teaching at the City of Stockholm’s upper secondary schools will be conducted partly or completely remotely from 25 January to 1 April. The City of Stockholm is monitoring the development of the Coronavirus situation. 

Gradual return to face-to-face teaching for upper secondary school students

The Swedish Public Health Agency recommends that Sweden’s upper secondary schools gradually transition to more face-to-face teaching at school premises between 25 January and 1 April 2021, depending on each region’s local situation. The County Medical Officer for Communicable Disease Control judges that upper secondary schools in the Stockholm region can follow the amended recommendations.

 • Municipal upper secondary schools in the City of Stockholm can gradually transition to conducting partly remote and distance learning and partly face-to-face learning.
 • If you go to an independent upper secondary school, your school will give you the latest information.

Evaluation by the head teacher and the superintendent for upper secondary schools
Your school’s head teacher will evaluate, together with his/her closest superintendent for upper secondary schools in the City of Stockholm, to what extent face-to-face and remote/distance learning, respectively, should be used at your school.

Your school will keep you informed
As usual, your school will give you the latest information. Remote learning will continue as before until further notice.

Public Health Agency of Sweden’s information

Government press release

Remote learning

Remote learning can be conducted in two ways: remote learning and distance learning. The difference between these forms of learning is explained on the website of the Swedish National Agency for Education.

The difference between remote learning and distance learning, website of the Swedish National Agency for Education

Municipal upper secondary schools

The City of Stockholm follows the recommendations of the Public Health Agency of Sweden. These recommendations state that teaching should mainly take place through remote and distance learning, with the possibility of some face-to-face teaching at upper secondary school premises.

The City’s upper secondary schools already use digital teaching methods and are already prepared for conducting distance learning.

Exceptions

 • Students on introductory programmes can attend teaching at school premises.
 • Teaching will also be conducted at school premises for groups of students with special needs, and when a course includes practical elements that cannot be postponed.
 • Exams that cannot be carried out remotely will also be held at school premises.

Independent upper secondary schools

Several independent upper secondary schools have, like municipal schools, decided to conduct remote learning. Ask your upper secondary school for the latest information.

Municipal special upper secondary schools

Special upper secondary schools will conduct teaching at school premises.

Independent special upper secondary schools

Contact your special upper secondary school for the latest information.

فيروس كورونا: التدريس عن بُعد

يجري التدريس في المدارس الثانوية الواقعة في بلدية ستوكهولم بأكمله عن بُعد بشكل كامل أو جزئي من 25 كانون الثاني/يناير – 1 نيسان/أبريل. هذا وتُتابع بلدية ستوكهولم تطوّر فيروس كورونا.

العودة تدريجيًا الى التدريس في المدارس لتلاميذ المدارس الثانوية

توصي سلطة الصحة العامة أن تتحوّل المدارس الثانوية في السويد تدريجيًا الى المزيد من التدريس في الصفوف المدرسية 25 كانون الثاني/يناير – 1 نيسان/أبريل، اعتمادًا على حالة العدوى في المناطق المختلفة. ويقيّم طبيب الحماية من العدوى أن المدارس الثانوية في منطقة ستوكهولم يمكنها إتبّاع التوصية التي تمّ تعديلها.

 • يمكن للمدارس الثانوية في بلدية ستوكهولم أن تتحوّل الى التعليم الألكتروني المتزامن Fjärrundervisning والتعليم الالكتروني غير المتزامن Distansundervisning جزئيًا والتدريس عن قُرب Närundervisning جزئيًا.
 • إذا كنت تدرس في مدرسة ثانوية حُرّة (أهلية) ستتلقى معلومات من المدرسة حول ما يسري هناك.

يقوم المدير (الناظر) و رئيس قسم المدارس الثانوية بإجراء تقييم
يُجري مدير مدرستك جنبًا الى جنب مع رئيسه المباشر في قسم المدارس الثانوية في بلدية ستوكهولم تقييمًا حول مدى استخدام التدريس عن قُرب و التعليم الألكتروني المتزامن و والتعليم الالكتروني غير المتزامن في المدرسة.

ستقوم مدرستك بابلاغك عن الأمور السارية
كالعادة ، ستتلقى معلومات من مدرستك حول الأمور السارية. ويستمر التدريس عن بُعد كما كان من قبل، حتى يتم اعطاء المعلومات.

معلومات سلطة الصحة العامة

البيان الصحفي الحكومي

التدريس عن بُعد

يمكن أن يتّم التدريس عن بُعد بطريقتين: التدريس الألكتروني المتزامن Fjärrundervisning والتدريس الالكتروني غير المتزامن Distansundervisning. هذا ويمكنك القراءة عن الفرق بينهما في موقع مصلحة شؤون المدارس.

الفرق بين التدريس الألكتروني المتزامن والتدريس الالكتروني غير المتزامن، موقع ويب مصلحة شؤون المدارس.

المدارس الثانوية البلدية

تتبع مدينة ستوكهولم توصية سلطة الصحة العامة. وهذا يعني أن التدريس يتم في الغالب من خلال التدريس الألكتروني المتزامن والتدريس الالكتروني غير المتزامن وأن هناك امكانية لإجراء تدريس معين في مباني المدارس الثانوية.

لدى المدارس الثانوية التابعة للبلدية مُسبقاً طريقة رقمية للعمل في الوقت الحاضر وهي مستعدة لتكون قادرة على القيام بالتدريس عن بُعد.

استثناءات

 • يُسمح للطلاب في البرامج التمهيدية بالتعلّم في مباني المدرسة.
 • سيتم التدريس أيضًا في مباني المدرسة لمجموعات الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم خاص وعند وجود عوامل ذات طبيعة عملية لا يمكن تأجيلها.
 • الاختبارات التي لا يمكن أن تتّم عن بُعد ستجرى أيضًا في مبنى المدرسة.

المدارس الثانوية الحرة (الأهلية)

بالضبط كما هو الحال في المدارس البلدية قررّت أكثر المدارس الثانوية الحرة (الأهلية) أن يجري التدريس عن بُعد. اتصل بمدرستك الثانوية لمعرفة الامور السارية هناك على وجه التحديد.

المدارس الثانوية للمصابين باضطراب النموّ الادراكي

يجري التدريس في المدرسة الثانوية للمصابين باضطراب النموّ الأدراكي في مباني المدرسة.

المدارس الثانوية الحرة (الاهلية) للمصابين باضطراب النموّ الادراكي

اتصل بمدرستك الثانوية الحرة للمصابين باضطراب النموّ الادرامي لمعرفة الأمور السارية.

Fayruska Korona Waxbarashada masaafada fog

Dhammaan waxbarashda ka dhacaysa dugsiyada sare ee magaalada Stockholm ayaa dhamaantood ama qeyb ahaan lagu qaadan doonaa masaada fog 25 Janaayo ilaa 1 Abriil. Waxay magaalada Stockholm la socotaa isbedelka fayruska Korona.

Si tartiib tartiib ahaan ah ugu laabashada waxbarashada meesha la joogo ee dugsiga sare loogu talogalay

Waxay Folkhälsomyndigheten soo jeedinaysaa in dugsiyada sare ee Iswiidhan ay si tartiib tartiib ah ugu laabtaan waxbarashda meesha la joogo ee ka dhacsya gudaha lookaalada dugsiga 25 Janaayo - 1 Abriil 2021, taas oo ku saleysan sida xaaladda infegshanka ay gobolada kala duwan u eegtahay. Waxa uu dhaqtarka xakameynta cudurada faafa ku qiimeynaaya in dugsiyada sare ee gobolka Stockholm ay raaci karaan talobixinta wax laga bedelay.

 • Dugsiyada sare ee magaalada Stockholm ayaa si tartiib tartiib ah ugu wareegaan qeyb ahaan warbarashada masaafada fog iyo meesha fog iyo qeyb ahaan waxbarashada meesha la joogo.
 • Haddii aad dhigato dugsi sare oo madax-bannaan, ayaad macluumaad ku saabsan waxa halkaas khuseeya aad ka heli doontaa dugsiga.

Maamulaha iyo madaxa dugsiga sare ayaa taas qiimeyn doona
Maamulaha dugsigaaga ayaa si wadajir ah madaxa dugsiga sare ee magaalada Stockholm ula qiimeyn doona ilaa heerka ay tahay in dugsiga lagu isticmaalo waxbarashada meesha la joogo iyo waxbarashada masaafada fog iyo meesha fog laga qaato.

Dugsigaaga ayaa wax khuseeya kugu wargalin doona
Waxaad sida caadada aheyd warbixin dugsigaaga ka socota ka heli doontaa waxa shaqeynaaya. Ilaa inta macluumaad la bixinaayo ayay waxbarashada masaafada fog sii socon doonto.

Macluumaadka ka socda Folkhälsomyndigheten

War saxaafadeedka xukuumada

Waxbarashada masaafada fog

Waxbarashada masaafada fog waxay ku dhici kartaa laba siyaabood: waxbarashada masaafada fog iyo meesha fog. Boggaga internedka ee Skolverket waxaad ka akhrisan kartaa waxa shaqeynaaya.

Farqiga u dhaxeeya waxbarashada masaafada fog iyo meesha fog, boggaga internedka ee Skolverkets

Dugsiga sare ee Kamuunka

Waxay magaalada Stockholm raaceysaa talo bixinta ay Folkhälsomyndigheten soo jeedinayso. Waxay taas micnaheedu tahay in waxbarashada badideedu ka dhici doonto iyadoo la soo maraayo waxbarashada meesha iyo masaafada fog iyo in fursad lagu helaayo waxbarashada lookaalada dugsiga sare ka dhaceysa ay jirto.

Dugsiyada sare ee magaaladu waxay maantaba leeyihiin qaab dhijitaal ah oo waxbarasho iyagoo diyaar u ah inay fuliyaan waxbarashada meesha fog laga qaadanaayo.

Wax taas ka reeban

 • Ardayda ka dhigata barnaamijyada hordhaca ah waa inay waxbarashad ku qaataan lookaalada dugsiga.
 • Waxay sidoo kale waxbarashadu ka dhici doontaa lookaalada dugsiga taas oo laagu talogalay kooxaha ardayda ah ee u baahan taageero khaas ah iyo waxyaabo gacanta laga qabanaayo ee aan dib loo dhigi karin.
 • Xitaa imtixaanada aanay suurtogal aheyn in meel fog lagu sameyn karo ayaa lookaalada dugsiyada ka dhici doona.

Dugsiga sare ee madaxa banaan

Dhowr dugsiyada sare ee madaxa bannaan ka mid ah ayaa si dugsigada kamuunka la mid ah go'aandadey in waxbarashadu ay meel fog ka dhacdo. Dugsigaaga sare kala hadal waxa halkaan khuseeya.

Dugsiga sare ee Kamuunka ee khaaska ah

Dugsiyada sare ee khaaska ah waa inay waxbarashad ku qaataan lookaalada dugsiga.

Dugsiga sare ee khaaska ah ee madaxa banaan

La xidhiidh dugsigaaga sare ee khaaska ah si aad ugu ogaato waxa shaqeynaaya.

Uppdaterad