Coronaviruset: Undervisning på distans

All undervisning på kommunala gymnasieskolor sker på distans från och med den 18 mars. Det har Stockholms stad beslutat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att att all undervisning på gymnasiet ska ske på distans från och med den 18 mars.

Undervisning på distans kan ske på två sätt: fjärrundervisning och distansundervisning. På Skolverkets webbplats kan du läsa om vad som är skillnaden.

Kommunala gymnasieskolor

Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Det innebär att det inte sker någon undervisning i gymnasieskolornas lokaler. Undervisningen sker istället genom fjärr- och distansundervisning.

På skolorna finns lärare och övrig personal på plats så att rektor kan säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till. Undervisning sker inte i skolans lokaler.

De elever som har problem med tekniken eller är i behov av stöd i sitt lärande ska kunna komma till skolan för hjälp.

Stadens gymnasieskolor har redan idag ett digitalt arbetssätt och är förberedda för att kunna genomföra undervisning på distans.

Fristående gymnasieskolor

Flera fristående gymnasieskolor har precis som de kommunala beslutat att utbildning ska ske på distans. Hör med din gymnasieskola om vad som gäller just där.

Kommunala gymnasiesärskolor

Gymnasiesärskolan har undervisning i skolans lokaler.

Fristående gymnasiesärskolor

Kontakta din gymnasiesärskola om vad som gäller.

Uppdaterad