Coronaviruset: Närundervisning på plats i skolan

Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Närundervisning på plats i skolan

För elever i grundskolan och gymnasiet blir närundervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart hösten 2021. Detta gäller även modersmålsundervisningen. Det är enbart på rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller på inrådan av smittskyddsläkaren i regionen som beslut om distansundervisning kan fattas.

När ska du stanna hemma?

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset. Stockholms stad följer myndigheternas rekommendationer och hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för aktuell information.

Vid symtom

Du ska vara hemma om du är sjuk. Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta.

Vid konstaterad covid-19

Alla i ditt hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Om undervisning på distans

Om undervisning genomförs på distans kan det ske på två sätt: fjärrundervisning och distansundervisning. På Skolverkets webbplats kan du läsa om vad som är skillnaden.

Anpassning utifrån lokala förutsättningar

Undervisningen i kommunala gymnasieskolor är anpassad för varje skolas förutsättningar bland annat med hänsyn till storleken på lokaler, elevgrupper och elevernas behov.

Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Går du i en fristående gymnasieskola hör du med din gymnasieskola om vad som gäller där.

Uppdaterad