Coronaviruset: Närundervisning på plats i skolan

Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Närundervisning på plats i skolan

För elever i grundskolan och gymnasiet är närundervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart hösten 2021. Detta gäller även modersmålsundervisningen. Det är enbart på rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller på inrådan av smittskyddsläkaren i regionen som beslut om distansundervisning kan fattas.

När ska du stanna hemma?

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset. Stockholms stad följer myndigheternas rekommendationer och hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för aktuell information.

Vid symtom

Du ska vara hemma om du är sjuk. Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta.

Vid konstaterad covid-19

Erbjudande om gurgeltest

Gurgeltest för covid-19 erbjuds på alla grund- och gymnasieskolor i region Stockholm. Region Stockholm ansvarar för testningen och skolan hjälper till med logistiken.

Provtagning med gurgeltest erbjuds till elever och medarbetare som inte har symtom men som har varit i närheten av någon som är smittad av covid-19 på skolan. Ofta testas hela klasser eller arbetsgrupper.

Att testa sig är frivilligt och kostar ingenting. Elever och vårdnadshavare samt medarbetare får information och provtagningskit från sin skola om det blir aktuellt.

Information om gurgeltest till elever och vårdnadshavare på 1177 Vårdguiden

Har du symtom på covid-19?

Elever och medarbetare som har symtom på covid-19 ska gå hem från skolan eller stanna hemma från skolan. Den som har symtom som varar i mer än 24 timmar och inte är vaccinerad mot covid-19 med minst två doser - ska lämna prov för covid-19 (PCR-test från vården). Det gäller vuxna och barn från förskoleklass.

För provtagning vid symtom 

Om undervisning på distans

Om undervisning genomförs på distans kan det ske på två sätt: fjärrundervisning och distansundervisning. På Skolverkets webbplats kan du läsa om vad som är skillnaden.

Anpassning utifrån lokala förutsättningar

Undervisningen i kommunala gymnasieskolor är anpassad för varje skolas förutsättningar bland annat med hänsyn till storleken på lokaler, elevgrupper och elevernas behov.

Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Går du i en fristående gymnasieskola hör du med din gymnasieskola om vad som gäller där.

Uppdaterad