Skolstart på Blackebergs gymnasium

Datum:

Tid:

Plats: Wergelandsgatan 22

Snart börjar läsåret 2024/2025 för våra elever i årskurs 1, 2 och 3. Varmt välkomna!

Det är olika uppropstider för skolans elever beroende på årskurs och program.

Åk 1 och nya elever på språkintroduktion

När: 20 augusti
Plats: aulan

  •  08.30 Nya elever på språkintroduktion
  •  09.15 Åk 1 Naturprogrammen
  • 10.00 Åk 1 Ekonomi och samhällsprogrammen 

Återvändande elever till språkintroduktion

När: 21 augusti
Plats: sal B210

  • 09.00 Återvändande elever till språkintroduktion

Åk 2 och 3 

När: 21 augusti
Plats: klassrum

  •  13.30 - 14.00 Upprop och mentorstid för åk 3
  • 13.30 - 14.45 Upprop och mentorstid för SA23 och EK23
  • 14.30 - 15.45 Upprop och mentorstid för NA23