Upprop för Diploma Programme 1 och 2 (DP1 och DP2) på ISSR

Datum:

Tid:

Plats: ISSR, Bohusgatan 24–26

Upprop för elever i Diploma Programme 1 och 2 (DP1 och DP2).

Upprop och registrering för samtliga elever i Diploma programme 1 och 2 (DP1 och DP2). Ingen skollunch serveras. 

Obligatorisk närvaro.