Upprop årkurs 2 och 3 samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap

Datum:

Tid:

Plats: ESS-gymnasiet, Tjurbergsgatan 23, plan 2

Välkommen åter för upprop inför läsårsstart 2024–2025 på ESS-gymnasiet!

Om du behöver mer information om din första skoldag efter sommarlovet, kontakta din mentor Vivan Skoglund (studie- och yrkesvägledare) eller arbetslagsledare Katja Ring.

Sluttiden är ungefärlig. Ingen skollunch serveras denna dag

Välkommen åter!