Skolavslutning för år 1 och 2 på Östra Reals gymnasium

Datum:

Tid:

Plats: Östra Reals gymnasium, Karlavägen 79

Skolavslutning för år 1 och 2.

Vi har en traditionsenlig sommaravslutning för elever i år 1 och 2 på läsårets sista dag.