Skolstart 2022 för elever på Blackebergs gymnasium

Datum:

Tid: Se uppropstid för respektive årskurs

Plats: Wergelandsgatan 22

Välkommen till Blackebergs gymnasium!

Tider för upprop årskurs 1

  • Språkintroduktion börjar onsdag den 17 augusti klockan 10.00, samling i aulan.
  • Naturvetenskapsprogrammet börjar torsdag den 18 augusti klockan 09.00, samling i aulan.
  • Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet börjar torsdag den 18 augusti klockan 10.00, samling i aulan.

Du som börjar årskurs 2

Du som läser ekonomiprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet samlas fredag den 19 augusti klockan 09.00 i ert klassrum med mentor. Klockan 09.40–10.40 är det föreläsning i aulan.

Du som läser naturvetenskapsprogrammet samlas fredag den 19 augusti klockan 10.30 i ert klassrum med mentor. Klockan 11.10–12.10 är det föreläsning i aulan.

Tider för upprop årskurs 3

Du som börjar årskurs 3 på ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet samlas fredag den 19 auguasti klockan 13.00 i ert klassrum med mentor. Klockan 14.00–16.00 är det klasstävlingar på konstgräsplanen som leds av Skol-IF.