Utspring för våra studenter på Spånga gymnasium

Datum:

Tid:

Plats: Adolf Rudbecks väg 21

Det är tid att fira våra studenter på Spånga gymnasium 2022.

Studenter vid Spånga gymnasium springer ut den 9 juni.

Tid: 11.00

Plats: Scenen vid fotbollsplanen

Eleverna springer ut klassvis i följande ordning:

  1. Fab/Smd
  2. Nb19b
  3. Nb19a
  4. Nb19c
  5. Na19a
  6. Imy19

Vänligen följ skolpersonalens anvisningar när du är närvarande vid vårt utspring.

Välkommen!

Skolledningen