Utspring för våra studenter på Globala gymnasiet

Datum:

Tid:

Plats: Hornsgatan 93

Det är tid att fira våra studenter på Globala gymnasiet 2022.

Våra elever i årskurs 3 tar studenten!

Utspringet är på skolgården. Elever får mer information om dagen av sina mentorer.

Skolledningen