Följ med oss till Stockholm Summit 2022

Datum:

Tid:

Plats: Campus Konradsberg - aulan, Konradsbergsgatan 7A-7B

Följ med på en frågestund och ett samtal mellan forskare där våra elever ställer frågorna. Har du också funderat över hur de globala målen ska kunna uppfyllas? Vad kan du göra i din vardag?

Stockholms stad är värd för World Academic Forum Stockholm Summit 2022. Forskare och akademiker från hela världen är inbjudna att utforska lösningar för vår tids och framtids globala utmaningar.

Fyra elever från varje gymnasieskola leder ett samtal mellan forskare. Samtalet kallas för Explorative Talks och eleverna för Curators. I samtalet ska forskaren våga vara öppen och bidra med kunskap utifrån sin profession och forskningsområde.

  • Den inbjudna forskaren vet inte i förväg vem hen ska samtala med.
  • Den inbjudna forskaren känner inte till frågorna i förväg.
  • Vid det här tillfället vet den inbjudna forskaren att samtalet handlar om de globala målen men inte vilket.
  • Frågor ställs och diskussionen sker på engelska.

Anmälan

Evenemanget är kostnadsfritt. 

Vad vet du om globala målen?

Curators har förberett sig väl. Flera genom att sätta sig in i vad de globala målen är och varför det är viktigt att vi inte bara pratar om dem utan också gör något.